Dziewczynki, Lizbona, Portugalia, 2003

Dziewczynki, Lizbona, Portugalia, 2003